Start up Koprivnica!

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas da se pridružite na konferenciji START UP KOPRIVNICA! koja će se održati 24.4.2015. od 11.00h u Domu mladih Koprivnica, Hrvatske državnosti 10.

Na konferenciji ćete imati priliku od iskusnih poduzetnika te priznatih stručnjaka u području mentoriranja start-up poduzeća saznati više o koracima u pokretanju vlastitog posla, preprekama koje treba savladati te kako osigurati financiranje vlastitih projekata. Zvonimir Mršić, Saša Cvetojević, Mihovil Barančić, Martina Golčić, Danijel Dukarić, Saša Miklošić, Miran Katar, Ivan Orehovec, Mišel Jakšić, Maja Balaško imena su govornika konferencije.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane sudionike. Svoje sudjelovanje prijavite najkasnije do srijede 22.4.2015. na e-mail adresu startup@koprivnica.hr
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na ana.mulovic@unin.hr i/ili direktno na maja.balasko@koprivnica.hr.

Veselimo se susretu!

*Program START UP KOPRIVNICA dio je projekta „TOUR-PACK“ koji je financiran sredstvima Europske unije kroz Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska.