Sveučilište Kansas na Sveučilištu Sjever

U organizaciji Ureda za razvoj karijera (alumni), potporu studentima i cjeloživotno učenje Sveučilišta Sjever, te ureda za međunarodnu suradnju studenti i nastavnici Sveučilišta Sjever u Varaždinu i Koprivnici ove će jeseni imati priliku upoznati profesore sa jednog od prestižnih američkih sveučilišta University of Kansas. Profesori koji će nas posjetiti su: dr.sc. Terry Koenig, dr.sc. Richard Spano i Sherry Warren, asistent na fakultetu socijalnog rada.

Dr.sc. Koenig je dobitnica Fulbrightove stipendije u Kazahstanu, u sklopu istraživanja ispitivanje uloge socijalnog rada u Središnjoj Aziji i na Italiju. Njezina područja istraživanja i znanstvenog interesa su: gerontologija, profesionalno i etičko odlučivanje u praksi socijalnog rada, žene i feminističke teorije, kvalitativne metode istraživanja i međunarodni socijalni rad.

Dr.sc. Richard Spano se bavi velikim rasponom raznih akademskim područjima, a glavna su mu područja: dijete i socijalna skrb, udomiteljstvo, seksualno zlostavljanje; povijest socijalnog rada i socijalne skrbi, etika i moralne vrijednosti u praksi.

Sherry Warren ima razna područja interesa, a neka od glavnih su: Međunarodni socijalni rad s naglaskom na Srednju Ameriku. U sklopu toga je provela istraživanje u Guatemali za koje je dobila stipendiju. Ona također radi s Dr. Edward R. Candom na području duhovnosti u socijalnom radu, te na konceptu svjesnosti (mindfulness).

Profesori će biti gosti na Sveučilištu Sjever u razdoblju od 7. Listopada 2015 do 14. Listopada 2015. Kroz predavanja i radionice studenti i nastavnici biti će upoznati sa najnovijim metodama učenja, kritičkog promišljanja, te moralno-etičkih pristupa rješavanja problema iz prakse.

U sklopu svog posjeta profesori će također sudjelovati na VII. Simpoziju socijalnih radnika u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika. Simpozij će se održati od 14.-16. listopada 2015. godine u Zadru pod nazivom: “Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka”.

Jelena Ivelić i Ivana Lekšić