Treći kongres duhovne psihijatrije

U Opatiji se održao treći Hrvatsko-Ruski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem. Naziv kongresa je: „Depresija, suicid, ovisnosti, shizofrenija i psihoonkologija: Psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme i sociološki pristup.“ Organizatori su bili: Hrvatski institut za duhovnu psihijatriju-Hrvatska i Institute of Mental Health and Addictology – Moscow. Predsjednici kongresa su bili: Ðulijano Ljubičić i Boris Tsygankov. Kongres je bio bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke komore.

Kongres je okupio mnoge hrvatske i ruske stručnjake koji u svoje pristupanje pacijentima nastoje integrirati duhovnost. Sudionici su raspravljali i izlagali o mnogim primjerima liječenja pacijenata nastojeći istaknuti dimenziju duhovnosti koja se pokazala nezaobilaznim dijelom terapijskog pristupa. Ta je dimenzija posebno važna kod palijativne skrbi te liječenja ovisnosti. Anita Dučkić, univ.spec.act.soc, se u svome predavanju osvrnula na opsežno istraživanje o ulozi duhovnosti u liječenju ovisnosti iz perspektive članova zajednice Reto centar. U svome se iskustvu uvjerila kako je uključivanje duhovnosti u liječenje doprinijelo pozitivnim ishodima liječenja.

Tradicija održavanja Kongresa iznimno je bitna kako bi se izmjenjivala iskustva u profesionalnom životu te kako bi se, kako kaže Dučkić: „Usvojile nove spoznaje iz područja duhovnosti i njezine primjene u radu s klijentima, ali i međusobno jačali i osnaživali stručnjaci koji nastoje primjenjivati duhovnost u profesionalnom radu.” Upravo održavanje kongresa te raspravljanje o pitanju duhovnosti i edukacija ključni su za napredak u pristupu pacijentu.

„Integriranje duhovnih pitanja u savjetovanju razvija senzibilitet za ta pitanja kod klijenata pa im to daje mogućnost da govore o smislu i svrsi života te da definiraju što ih pokreće, što im daje snagu u nošenju s poteškoćama i u koga ili što se pouzdaju. Duhovnost/vjera pomaže pojedincima da budu u mogućnosti oprostiti, preuzeti odgovornost za vlastite postupke”, navodi Dučkić.

Istaknula je važnost suradnje psihijatara sa svim pomažućim profesijama jer to omogućava kvalitetniji učinak u profesionalnom radu. Osim toga napomenula je kako je edukacija psihijatrijskog osoblja o razumijevanju duhovnosti i vjere veoma bitna, no ona se odnosi i na sve pomažuće profesije jer klijenti u savjetovanju traže pomoć profesionalnog terapeuta koji se bavi i duhovnim pitanjima.

„Kao bračni i obiteljski terapeut iz iskustva mogu reći da je edukacija o duhovnim pitanjima klijenata potrebna “, rekla je Dučkić te nastavila o važnosti vlastite duhovnosti/vjere: „Da bih na adekvatan način mogla pomoći svojim klijentima u terapiji, ja sama moram imati svjesnost o vlastitoj duhovnosti, o vlastitim vjerskim pitanjima, o tome koliko je duhovnost resurs u mome svakodnevnom životu, koliko meni osobno pomaže u nošenju s kriznim i stresnim situacijama. ”

Jelena Ivelić, dipl. učitelj duhovnosti, je predstavila blog iz duhovnosti i psihijatrije na koji će se redovito stavljati tekstovi za rad u području duhovnosti i psihijatrije. Također je predstavila „SMJERNICE ZA PROCJENU I INTEGRACIJU DUHOVNOSTI U MODEL OSNAŽIVANJA KORISNIKA USMJEREN NA OPORAVAK MENTALNOG ZDRAVLJA“. Smjernice su nastale u SAD-u pod mentorstvom: Edward R. Canda, Ph.D. (2013). Originalni naziv je: Assessing Spirituality within the Strengths Model of Mental Health Recovery. The Spiritual Diversity and Social Work Initiative & The Center for Mental Health Research and Innovation, School of Social Welfare The University of Kansas. Cilj ovih smjernica je da potaknu psihijatre da duhovnost uključe u svoj rad s klijentima kao model osnaživanja koji pomaže procesu oporavka mentalnog zdravlja fokusirajući se na pozitivne resurse, snage pojedinca i njegovog okruženja.

Kongresu su prisustvovale Jelena Ivelić, asistentica sa Sveučilišta Sjever i Margareta Halužan, studentica Sveučilišta Sjever. Jelena Ivelić je jedan od članova znanstvenog i organizacijskog odbora kongresa.