Anketa o potrebama studenata Sveučilišta Sjever

Mole se studenti Sveučilišta Sjever da ispune anketu o procjeni potreba. Cilj ove ankete je prikupiti podatke o tome što studenti smatraju važnim i koje su njihove potrebe kako bi Ured za razvoj karijera mogao planrati daljnje aktivnosti u skladu s potrebama i željama studenata.

Anketa se može ispuniti preko ove poveznice: ANKETA.

Također, može se ispuniti pismeno o predati u Ured za razvoj karijera, potporu studentima i cjeloživtno učenje. Obrazac za ispunjavanje ankete je u prilogu.

Privitci