Studenti s invaliditetom

U okviru Centra za savjetovanje Sveučilišta Sjever djeluje i Ured za studente s invaliditetom. Stručnjaci unutar Centra također mogu pomoći i u pronalaženju drugih službi podrške s obzirom na potrebe i moguće poteškoće studenata.

Studenti s invaliditetom su osobe koje nailaze na teškoće u savladavanju svakodnevnih studijskih obaveza zbog sljedećih bolesti i oštećenja:

  • oštećenje vida
  • oštećenje sluha
  • oštećenje govora
  • motoričke poteškoće
  • kronične bolesti
  • psihičke bolesti i poremećaji
  • teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)
  • ostala zdravstvena stanja ili teškoće koje mogu utjecati na tijek studiranja.

Studenti mogu ostvariti status osobe s invaliditetom ako imaju odgovarajuće rješenje i/ili potvrdu o obliku i stupnju invaliditeta.

Koordinatori za studente s invaliditetom su educirane osobe koje im pomažu na različite načine: olakšavaju im komunikaciju s profesorima ili s administrativnim osobljem, brinu o osiguravanju pristupa u prostorije, posreduju u ostvarivanju njihovih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, itd.